Trade View May 2023 Holiday Trading Hours (GMT+3)

Trade View May 2023 Holiday Trading Hours (GMT+3)

InstrumentMonday, 1st May 2023 Tuesday, 2nd May 2023Friday, 5th May 2023Monday, 8th May 2023Tuesday, 9th May 2023Thursday, 25th May 2023Friday, 26th May 2023Monday, 29th May 2023Tuesday, 30th May 2023
FXNormalNormalNormalNormalNormalNormalNormalNormalNormal
MetalsNormalNormalNormalNormalNormalNormalNormal01:00-21:30Normal
SPT.CO.USNormalNormalNormalNormalNormalNormalNormal01:00-21:30Normal
SPT.CO.UKNormalNormalNormalNormalNormalNormalNormal01:00-20:30Normal
AUS200NormalNormalNormalNormalNormalNormalNormalNormalNormal
HK50CLOSED04:15-24:00NormalNormalNormal01:00-22:00CLOSED04:15-11:3004:15-24:00
JP225NormalNormalNormalNormalNormalNormalNormal01:00-20:00Normal
UK100CLOSED03:00-24:0001:00-23:00CLOSED03:00-24:00Normal01:00-23:00CLOSED03:00-24:00
DE30CLOSED03:15-24:00NormalNormalNormalNormalNormalNormalNormal
EU50CLOSED03:15-24:00NormalNormalNormalNormalNormalNormalNormal
FR40CLOSEDNormalNormalNormalNormalNormalNormalNormalNormal
ES35CLOSEDNormalNormalNormalNormalNormalNormalNormalNormal
US30NormalNormalNormalNormalNormalNormalNormal01:00-20:00Normal
US500NormalNormalNormalNormalNormalNormalNormal01:00-20:00Normal
US100NormalNormalNormalNormalNormalNormalNormal01:00-20:00Normal
CryptosNormalNormalNormalNormalNormalNormalNormalNormalNormal
Please note that these times may change